北京小客车更新指标时限顺延将于明日结束 |日料店关门库存销毁!北京海鲜市场一夜“冰封” |深交所发布纪律处分标准 护航创业板改革 |从“显”与“隐”看A股韧性与生机 |港龙中国地产发行4亿股 预期7月15日上市 |生产经营秩序逐步恢复 五月工业企业利润年内首增 |[新浪彩票]四叔排列三第20131期:十位看好03678 |谷歌推Android新功能:“呼叫验证”可减少垃圾电话 |德媒:两名德国间谍被中国策反 未从中方收取报酬 |香港回归庆典仪式制作权首次从香港电台改由TVB负责 |陇上驰援首单谈妥 甘肃国资拟接手海默科技 |证监会回应“计划向商业银行发放券商牌照”报道 |美国卫生部长警告:美国控制疫情的窗口正在关闭 |特朗普罕见承认可能输掉大选?前幕僚:选情堪忧 |[新浪彩票]司马千排列三第20131期:和值推荐10 |

Vildt- & 双色球历史比较器venlige tilskudsmuligheder

Der findes en lang række muligheder for tilskud, som kan anvendes aktivt til terrænpleje, specielt på landbrugsarealer. Artiklen beskriver kort en række af de vigtigste ordninger, som du efter al sandsynlighed kan få glæde af på din ejendom.

Spørg også Skovdyrkernes lokale konsulenter, hvor du kan få meget mere at vide om lige netop de tilskud, som passer bedst til dine idéer.

Søer er med til at øge 双色球历史比较器indholdet på ejendommen. Kommunen skal give tilladelse og det er muligt at få tilskud til etablering.

Vildtpleje og grundbetaling

De fleste landbrugsarealer modtager støtte via fællesskemaet (grundbetaling).

På udyrkede landbrugsarealer kan der foretages en række vildtvenlige tiltag, samtidigt med at arealerne oppebærer grundbetaling.

På udyrkede landbrugsarealer må der gerne tilsås med forskellige afgrøder. Der kan således isås vildafgrøder, enten på hele marken eller i vildtstriber. Der kan sås foderafgrøder, men fx også majs, jordskokker og hamp, som samtidig kan yde dækning for vildtet.

Græsset må slås og holdes kortklippet til gavn for harer, hjortevildt og fuglevildt. Efter eget valg må arealet slås helt eller delvist.

Der skal være fuldt plantedække på brakmarkerne, men der må dog holdes en 2 m bred barjordsstribe rundt om arealet, til særlig gavn for fuglevildtet (balepladser). Der må ligeledes laves insektvolde på de udyrkede marker.

Tilskud til miljøvenligt landbrug

Der ydes tilskud til en række tiltag, der også har værdi for terrænplejen på landbrugsarealer.

På landbrugsarealer langs vandløb og søer, kan der ansøges om tilskud til braklagte randzoner. Ligeledes kan der på alle dyrkede marker opnås tilskud til dyrkning uden sprøjtemidler og med reduceret kvælstofanvendelse.

I Særligt Følsomme Landbrugsområder (SFL-områder), kan der desuden søges om tilskud til:

  • Pleje af græs- og 双色球历史比较器arealer
  • Etablering af vådområder

Tilskud til 双色球历史比较器- og miljøprojekter

En del af denne tilskudsordning kan anvendes til terrænplejen. Der kan nemlig opnås tilskud til projekter, der omfatter ikke-produktionsfremmende investeringer i forbindelse med beskyttelse, etablering og genopretning af 双色球历史比较器 eller miljø på landbrugs- eller 双色球历史比较器arealer.

Tilskud til vildtplantninger

Jagttegnsafgifterne finansierer et tilskud til vildtplanter, mens 双色球历史比较器styrelsen administrerer ordningen. Disse planter kan anvendes til remiser eller læhegn, og der gives et tilskud på 50 % af planteprisen.

Der kan normalt bestilles op til 5-700 planter pr. ansøgningsrunde.

Der kan søges 30. april og 31. oktober, så bestil et ansøgningsskema ved din lokale skovdyrkerkonsulent.

Tilskud til skov på landbrugsarealer

Der er muligheder for at få tilskud til etablering af skov på landbrugsarealer.

Tilskud til etablering af skov kan desuden kombineres med fortsat enkeltbetalingsstøtte til arealerne også efter tilplantning.

For at få tilskud skal der min. plantes 2 ha sammenhængende areal, og i praksis kræves særlige hensyn for at opnå tilskud til projekter under 5 ha.

Læs meget mere om tilskud til skovrejsning.

Tilskud til søer og vådområder

Søer og vandhuller er med til at skabe gode vilkår for vildtet. Jagttegnsmidlerne finansierer tilskud til etablering af nye vandhuller og vådområder på min. 600 m2.

I 2020 var tilskuddet på 15.000,-. Tilskuddets størrelse ændres hvert år.

Ansøgningsfristen er 31. januar, hvor nødvendige tilladelser skal været opnået. Kontakt din skovfoged for oplysninger om mulighederne.

Kontakt de lokale skovdyrkere og få mere at vide

Find den lokale forening i oversigten nederst på siden og læs mere om, hvordan den lokale forening kan hjælpe dig rundt i tilskudsjunglen. Eller klik på kortet oppe til højre og læs mere om den nærmeste Skovdyrkerforening.

双色球历史比较器

mqcxzn2.wanxididai.cn| mqcxzn2.bjshd.cn| mqcxzn2.91djj.cn| mqcxzn2.vagwok.cn| mqcxzn2.book095.cn| nqcxzn2.shutter-call.cn|