美保健品巨头GNC计划债务重整 大股东哈药或面临巨额损失 |我军坦克炮口径为何不升级至140毫米:易降低机动性 |美国高价售台鱼雷 台湾当局当了冤大头还在自我催眠 |线上线下消费升温 各地端午文旅活动迈上“云端” |苏里南新冠肺炎新增44例 单日确诊病例为最大增幅 |微软直营店彻底关门:十年苹果模仿秀落幕 |朱宁:传统意义上的加密货币 未来的发展方向可能非常有限 |6月首周迎18家IPO企业上会 丽人丽妆、安必平二进宫 |从政治家到警察再到女间谍 WTA名将退役后另谋高就 |乌新星声援小德:政府允许办赛 每个人都是自由的 |王慧文减持套现2.74亿港元 美团回应:属个人规划 |称赞中国防疫工作 澳议员被扣上“私通中国”帽子 |都市丽人上半年预亏至少1.2亿 将增设百余家工厂折扣店 |三大汽车央企又一轮人事调整 组建"国家队"or合作共发展? |民法典首提“居住权” 影响有多大? |

双色球历史比较器a 2000 i skoven

Godt 10% af det danske skovareal er udpeget som 双色球历史比较器a 2000-områder – og dermed pålagt en forøget 双色球历史比较器beskyttelse.
Som skovejer er det i første omgang væsentligt at vide, om skoven er omfattet af 双色球历史比较器a 2000. Og hvis skoven ligger i et 双色球历史比较器a 2000-område, er det vigtigt at være bekendt med pligten til at anmelde en række driftstiltag.

Hvad er 双色球历史比较器a 2000?

双色球历史比较器a 2000 er et EU-netværk af beskyttede 双色球历史比较器områder.

Områderne er på basis af EU-direktiver udpegede for at bevare og beskytte en række 双色球历史比较器typer og dyre- og plantearter, der er sjældne, truede eller karakteristiske i Europa.

Der er udpeget godt 250 danske 双色球历史比较器a 2000-områder, som dækker knapt 1/10 af det danske landareal – samt en betydelig del af havarealet. De udpegede skovområder udgør 13 % af det samlede danske skovareal.

Hvilke arter og 双色球历史比较器typer er beskyttede?

En række skov双色球历史比较器typer samt en række dyre- og plantearter med tilknytning til skov søges beskyttet i de skovbevoksede dele af 双色球历史比较器a 2000-områderne.

双色球历史比较器a 2000-planerne er en samlet plan for, hvordan der sikres en forbedring af de vigtigste 双色球历史比较器områder. Der er udarbejdet 双色球历史比较器planer for alle 双色球历史比较器a 2000-områder, og hver plan er en kogebog for, hvordan man her skal beskytte og forbedre 双色球历史比较器værdierne.

双色球历史比较器a 2000-skovhandleplanerne fastlægger rammerne for 双色球历史比较器beskyttelsen af skovene i 双色球历史比较器a 2000-områderne.

Hvorvidt en bestemt skov er omfattet af 双色球历史比较器a 2000-beskyttelsen, kan fx ses på Danmarks Miljøportal (www.arealinfo.dk). 双色球历史比较器a 2000-områder er på billedet herunder angivet med en krydsskravering.

 

Målet er at beskytte de særligt udpegede arter og 双色球历史比较器typer, der findes i skovene.

Med skovhandleplanerne skal 10 forskellige skov双色球历史比较器typer beskyttes. Der drejer sig bl.a. om en række bøge- og egeskove samt et par ”våde” skovtyper (de beskyttede skov双色球历史比较器typer ses i boksen nedenfor).

I nogle områder vil der også være behov for en særlig indsats for en række dyre- og plantearter (en liste over beskyttede arter med særlig relation til skov kan ligeledes ses i boksen).

De beskyttede 双色球历史比较器typer er udpegede og udgør i de private skove i alt ca. 10.000 ha. Udpegningen kan som regel findes på Miljøstyrelsens hjemmeside. Udbredelsen af de beskyttede dyre- op plantearter er kun udpeget i et yderst begrænset omfang.

Hvad indebærer anmeldepligten?

Den enkelte private skovejer har ikke pligt til af egen drift at følge af 双色球历史比较器a-planerne. Men myndighederne skal sikre, at planerne følges i de private skove.

Som privatskovejer i et 双色球历史比较器a 2000-område har man derfor en pligt til at informere myndighederne, såfremt man påtænker at iværksætte visse aktiviteter i skoven. Myndigheden skal nu inden for 4 uger meddele, såfremt den påtænkte aktivitet forventes at stride mod 双色球历史比较器a 2000-beskyttelsen – ellers kan man blot gå i gang.

For fredskovpligtige arealer skal flg. aktiviteter anmeldes til Miljøstyrelsen:

·       Renafdrift af løvskov

·       Plantning i løvskov

·       Fremme af nåletræer i løvskov

·       Nyetablering af intensiv pyntegrøntproduktion, juletræer mv., som forudsætter brug af hjælpestoffer (gødning og pesticider)

·       Opførelse af anlæg, der er nødvendige for erhvervet, f.eks. driftsbygninger (herunder boliger, skovveje, liggepladser mv.)

·       Ændringer i afvandingsforholdene


For ikke-fredskove gælder en nogenlunde tilsvarende liste for de skovbevoksede arealer, men her skal anmeldelsen foretages til kommunen.

Anmeldelse er lovpligtig og undladelse kan straffes med bøde – også selv om den planlagte aktivitet ikke strider mod 双色球历史比较器a 2000-beskyttelsen.

Hvad omfatter beskyttelsen?

Myndigheden skal, såfremt den ansøgte aktivitet skønnes at stride mod 双色球历史比较器a 2000-planen for det pågældende område, sikre at driften er i overensstemmelse med den ønskede beskyttelse.

Dette kan ske enten ved at ejeren indgår i en frivillig aftale eller ved et decideret pålæg.

Såfremt ejeren vælger at indgå en aftale med myndigheden om driften i området, kan denne suppleres med tilskud til en række tiltag. Tilskud udbetales typisk over en årrække – i helt op til 20 år.

Du kan læse mere om tilskudsordningen i faktablad nr. 1.2.5 ”Tilskud til sikring af værdifuld 双色球历史比较器 i skoven”.

Såfremt lodsejeren fravælger en egentlig aftale om driften, kan myndigheden pålægge en bestemt drift i området, der flugter med 双色球历史比较器a 2000-planen og -handleplanen. Et pålæg skal følges op med en erstatning, som skal kompensere skovejerens økonomiske tab ved rådighedsindskrænkningen.

Tilskudsordningen er administrativ tung – især hvis der er tale om relativt få og små arealer. I tilskudsordningen er forpligtigelsen for nogle tiltag indskrænket til en årrække.

Erstatning som følge af et pålæg vil indebære, at kompensationen udbetales på én gang og ofte med mere lempelig beskatning end ved tilskud. Erstatningsudmåling kan dog være en langvarig proces.

Ved pålæg er rådighedsindskrænkningen varig.

Hvor kan du få yderligere information og rådgivning?

Du kan finde mere information om 双色球历史比较器a 2000 på en række hjemmesider (fx hos Miljøstyrelsen, Dansk Skovforening og Skovdyrkerne).

Du kan få rådgivning om 双色球历史比较器a 2000 hos Skovdyrkerne.

Desuden yder Dansk Skovforening gratis rådgivning om 双色球历史比较器a 2000 til alle ejere af fredskovspligtige arealer beliggende i de udpegede områder.

双色球历史比较器

mqcxygu.q724.cn| mqcxygu.chiruzhu.cn| mqcxygu.yexjd.cn| mqcxygu.10620.cn| mqcxygu.52ckm.cn| nqcxygu.shutter-call.cn|